Arkadiusz Garczyk

Arkadiusz Garczyk

Specjalista ds. technologii biofeedback i interfejsów nerwowych

Napisz do mnie

O mnie

Już podczas edukacji w liceum, w klasie matematyczno-fizycznej, byłem zainteresowany technologiami biofeedback, szczególnie EEG biofeedbackiem. Wybierając kierunek studiów kierowałem się głównie tymi zainteresowaniami. Zwieńczeniem studiów z Fizyki Medycznej była obrona pracy magisterskiej pod tytułem "Analizy ilościowa sygnału EEG podczas snu u dzieci z migrenowymi i napięciowymi bólami głowy". Badania były prowadzone w Katedrze i Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wiedzę z zakresu technologii biofeedback i interfejsów nerwowych pogłębiam przede wszystkim podczas studiów własnych oraz uczestnicząc w certyfikowanych szkoleniach. Jestem również współautorem książki "Biofeedback Innowacje" pod redakcją dr Pawła Borkowskiego. Rozdział "Wstęp teoretyczny do treningu EMG Biofeedback i ETS w terapii zaburzeń neuromotorycznych po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego" jest jedynym w języku polskim wprowadzeniem w tą interdyscyplinarną tematykę. Obecnie moje zainteresowania zawodowe dotyczą inżynierii nerwowej, a przede wszystkim zastosowań technologii biofeedback i interfejsów nerwowych w neurorehabilitacji, wspomaganiu i rozszerzaniu ludzkich możliwości.

Certyfikaty


project kurs_1

Trener EEG Biofeedback I Stopnia

Dwuczęściowe szkolenie, w wymiarze 40 godzin. Program szkolenia został zatwierdzony przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej (PTNK).


project kurs_2

FES, sEMG i sEMG Biofeedback

Teoretyczne i praktyczne podstawy stymulacji funkcjonalnej (FES) oraz zastosowania powierzchniowej elektromiografii (sEMG) i EMG-biofeedbacku w terapii Pacjentów z zaburzeniami czynności mięśni dna miednicy oraz nietrzymania moczu lub stolca.


project kurs_3

QEEG i Neurofeedback

Wstęp do ilościowej analizy sygnału EEG i praktyczne warsztaty z Neurofeedbacku w zastosowaniach klinicznych, prewencji chorób i promocji zdrowia.


project kurs_4

Zaawansowane metody QEEG, ERP i Neuroterapii

Kurs w wymiarze 30 godzin prowadzony przez Prof. Marię Pąchalską (założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego; autorka najlepszych podręczników z zakresu rehabilitacji neuropsychologicznej w języku polskim) i Prof. Juriego D. Kropotova (m.in. twórcy zaawansowanych rozwiązań informatycznych z zakresu analizy sygnału EEG na potrzeby neuroterapii).


project kurs_5

Medical Neuroscience

Słynny już, 3 miesięczny kurs, prowadzony przez jednego z autorów podręcznika Neuroscience - dr Leonarde E. White'a z Uniwersytetu Duke w USA.